Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 797
Baskowo. Rota, qua iurabit nobilis Jacobus de Baskowo ad instanciam Vincencii de ibidem:

Tako mi Jako czo zaintho gedenna
ʃcze konýu tho zayantho wmem ʃzicze
[mi] wmeý ʃkodze