Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 796
Testes nobilis Martini de Baszcowo ad instanciam virtuose Agnetis conthoralis Petrassii de ibidem: primus Thomislaus de Raszewÿ, secundus Nicolaus de Strzeszewo filius Jaroszewe, tercius Derslaus de Sowÿna, quartus Andreas Miroslaowÿcz de Prusi, quintus Stanislaus Crosninsky germanus frater Jaroslai de Cothabý, sextus Procopius Philippi de Glosky filius:

Tako nam etc. yako tho ʃwyad
czø, yako marczin wydzerʃzal
mymo trzidzeʃczÿ lath ʃzye
dliʃco, dwoÿe ʃtaÿe role, alø
kø nÿe wÿpuʃczaÿøcz zÿedne
røky, pocoÿne.