Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 795
Rota, qua iurabit virtuosa Helena de Gorka ad instanciam kmethonum dicti Andree. Bis iuret:

Tako my etc. czʃo zaÿøthø oʃmýoronaʃcze dobitka tho
zaÿøtho namem naprawem
name løcze ano paʃzyono
nocznø rzeczø ...