Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 793
Alii post matrem:

yako niczek ieʃt
naʃz brath po maczerzi ʃlachetne crwye y naʃzego ʃczita Nÿnke
barkowýe