Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 791
Szyrniky. Kota, qua iurabit nobilis Syman antiquus de Szyrniky ad instanciam nobilis Nicolai de Comorze — Rota:

Tako mý
ýakom ÿa nýe
wranczil mÿco
laÿa Comorʃkego wecztyrzi
grzywnÿ do dobeʃlawa biʃcupʃkego