Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 790
Miloslaw. Nota nobilis Milaý de Miloslawia habet prestare iuramentum ad proximos terminos particulares ad instanciam venerabilis domini Nicolai de Ceszewo:

Tako etc.
yako czʃo zaÿøly moÿ kmýe
cze dobitek kzandza yar
tho zayøli wʃzy
cze awløkach weʃzcodze na
meÿ dzedzine