Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 788
Nota. Strennuus Sigismundus de Szelanczino habet producere strennuum Nemerzam de Lubosza et Stanislaum Slap ad instanciam strennui Mroczkonis de Lopuchowo, qui iurare debent tali rota:

Tako nam pomoʃzy bog yʃwyan
thÿ + yakoʃmý przitem bili [yʃze] (gdy) pan Sigmund kladl penandze
ʃpelna (pýøtdzeʃzyanth) (grziwen) (groʃzy
) (ʃzyrokých,) (a) (pyantdzeʃzanth
) (grziwen) (poʃpolitich)
[yako liʃt mowý pana
mroczkow ], wp%øtek przedʃobo
tø naktorø bili wzalogø wÿa
chacz vpomÿenÿen%