Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 787
Slugoczyno. Rota, qua iurabit strennuus Nicolaus de Slugoczino ad instanciam Katherine sororis sue ad proximos terminos particulares:

yakom ia nyewÿnowath dwu
dzeʃtu grziwen ... katha
rzyne