Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 785
Vnyeslaw. Rota, qua iurabit Derslaus de Vnýeslaw ad instanciam nobilis Alberti de Sosnye ad proximos terminos particulares:

Tako etc. ya
kom ia nýeprzygÿøl czlowýeka
[wÿav] wÿnach za ktore mi
woýczech ranczil rzkacz wetrzech
copach