Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 784
Rota:

yako przithem bili kÿedÿ woÿeʃlaw
woÿeʃlawowy dal dwÿe grzÿwne naza
ʃtawy [ÿʃʃam meme liczil] ÿʃamem
me liczil aon mu wʃzyøl ʃa
ʃtawø nýewroczýw gego penâ
dzÿ. ...


Testes nobilis Woyslai de Nadarszice ad instanciam Woýslai de ibidem: primus Dionisius de Micolayewice, secundus Stanislaus de Nadarszice, tercius Paulus de Nadarszice, quartus Abraham de ibidem, quintus Johannes de Nadarszice filius Alberti, qui presens fuit et ecunias computavit, sextus Abraham de Goczalkowo filius Alberti.