Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 783
Testes nobilis Alberti de Gora ad instanciam venerabilis domini Nicolai cancellarii Poznaniensis: primus Jacussius Myeczewsky, secundus Wyrzbyantha de Grabowyecz, tercius Czaslaw de Grabowyecz, quartus Baranek Placzkowský, quintus Paszek Placzkowský, sextus Szamek, qui sedet in Czman — Rota:

yako ʃwyadczø yako pan woý
czech nýelowil nayezerze kzan
dza kanczlerzewem (gwaltem) [(gwal)] ale czʃo lo
wil tho lowil naʃwem naprawem