Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 782
Rota:

yako ʃwyadczą yako thomiʃlawa Mar
gorzatha (ydobeʃlawa) ÿ ÿan wydzerʃzeli dzedzicz
two wgrabyonkach pocoyne mýmo
trzidzeʃczy (lath) o ktore ʃzalowal Borziʃlaw
przeʃʃwego procuratora.


Testes virtuosorum Thomislawe, Margarethe et Johannis de Grabyonky et Dobeslawe de Gorynino ad instanciam Borzislai de Grabyonowice: primus Przethslaus de Grzibowo, secundus Nicolaus de Grzibowo, tercius Mathias Wyrzicow filius de Zolcze, quartus Johannes de Grzibowo, quintus Bronissius de Scampe, sextus Stephanus de Grzibowo Philippi.