Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 781
Placzky. Rota, qua iurabit virtuosa Boguslawa de Placzky ad instanciam kmethonum de Pyrzchno ad proximos terminos particulares:

yakom ia nyepuʃczila ʃwego
prawa ʃwim dzeczem wdzýal