Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1425 Pisarz: 29 Numer roty: 780
Rota presencium:

yako przitem bili yako wýanch
[nyechal dal czøʃze] porøbil gwal
tem ʃamotrzecz dwýe ʃʃczÿe drze
wa poʃpolitego wzapuʃcze ʃcze
panowem, agdi gý ʃczepan chczyal czødzacz tedi mu on czø
ʃze dacz nyechczal naprawo. ...


Testes nobilis Stephani de Staw contra Wyanch de ibidem: primus Nicolaus Mroczkowicz de Staw, qui presens fuit, secundus Jacussius Manowýcz de ibidem, qui presens fuit, tercius Bogussius scoltetus de Volýa, quartus Mathias de Soleczna filius Nicolai, quintus Albertus filius Woýne de Charbÿno, sextus Johannes de Scampe.