Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 777
Grabowyecz. Item nobilis Mathias de Grabowyecz habet prestare iuramentum ad proximos terminos particulares ad instanciam strennui Andree de Bloszeyewo:

Tako mý etc.
yakom ia nýemýal ʃmowy
zpanem Jandrzeýem oʃedm
grziwen anymmu roku dal
do god czʃo przýýdø