Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 776
Grabowyecz. Nota nobilis Czaslaw de Grabowyecz habet superiurare metsextus septuaginta marcas grossorum latorum — — — Rota eorundem:

yako ... yakom ya dal
ʃedmdzeʃzanth grziwen za trze
[d]czyo czøʃcz grabowcza my
mo trzýdzeʃczy grzýwen czʃo
mý wyʃnano.