Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 775
Alia rota:

yako pany helena nýepoʃzýekla
lakÿ panu yandrzeýewy ale
czʃo ʃyekla tho ʃyekla naʃwem
naprawem wʃwem dzerʃzenýu czʃo
wytrzimala po trzeczem namýaʃtku


Testes virtuose Helene de Gorka contra Andream de ibidem: primus Paszek filius Alberti de Glowczyno, secundus Barthossius de Glowczyno, tercius filius Gregorii Abraham de Glowczyno, quartus Nicolaus olim de Szrapký, quintus Jaszek Myenisewsky, sextus Petrus Myeniszewsky.