Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 774
Rota testium subscriptorum:

yako paný [eÿ] ʃądka nyepoʃzye
kla laký pana yødrzeyeweÿ
ale czʃo ʃyekla tho ʃzýekla
naʃwem naprawem wʃwem dzerʃzenýu, czʃoʃz (wy)trzimala [poʃwem]
[n] potrzeczem namýaʃtku


Testes virtuose Sandcze de Gorka ad instanciam Andree de ibidem: primus Paszek Chorzewsky, secundus Swyansko de Czolnochowo, tercius Martinus Czyrmynsky, quartus Johannes Czyrmynský, quintus Petrasius Chorzewský, sextus Wyanch de Wawrowice.