Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 772
Ceszewo. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Nicolaus de Ceszewo ad instanciam Nicolai de Camýona ad proximos terminos particulares:

Tako
mý etc. yʃwyâtha ewangelia, yakom
nýewynowath ʃzadnich pyenâdzi
mýcolaÿewy zakon