Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1398 Pisarz: 7 Numer roty: 77
Item ducit testes domina Nastka de Starcowecz contra Przeslaum de Chudzicze: primus dominus Adam plebanus de Luthina secundus dominus Johannes plebanus de Cothlino, tercius Nicolaus plebanus de Nezamisl, quartus Sczepan Stredzewski, quintus Jaszek Korzkowski, sextus Mathias ibidem:

Taco nam + iaco to ʃwadczimy
iaco Czechoʃlaw newnoʃl do
naʃtki yego gimena zadwa
dzeʃcza grzwen