Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 769
Dzyrsnycza. Rota, qua iurabit nobilis Bodzantha de Dzyrsnycza ad instanciam Andree de ibidem ad proximos terminos particulares :

Tako mý
pomoʃzy etc. yako gdi my otpu
ʃczil yandrzey oʃzdzycz woʃzdný
czy. tedi ymim ludzem otpuʃczil