Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 765
Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Celcza ad instanciam nobilis Barthossii Socolowsky ad proximos terminos generales in Gnezna:

Tako mÿ etc. yako
bili wýelke roký po poʃwýe
czʃo pan Barthoʃz mego oczʃa
bil poʃwal, a geʃcze moÿ oczecz
nýebil vmarl