Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 762
Rota presencium:

Tako etc. yakoʃmÿ przitem
bili yʃze wyanczencz a cza
ʃlaw mýelý dacz liʃt na dwa
dzeʃcza grzýwen groʃzy ʃzyrokich
[czʃ] Gunczerzewÿ , czʃo ranczili
za borʃza za nýcla ...


Testes nobilis Gunteri de Strzeszewo ad instanciam nobilium Vincencii et Czaslaw de Raszewÿ: primus Bogussius de Prussi, qui presens fuit, secundus Bariczka Jaraczewskÿ, qui presens fuit, tercius Thomislaus Capusta Cocofský, quartus Johannes filius Mironis Wylkonsky, quintus Paszko de Sarpatký, sextus testis J. Mix filius Johannis de Lobes.