Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1398 Pisarz: 7 Numer roty: 76
Item Boro ducit testes de Glowczino contra Adam de Ruchoczino: primus Potrek Menÿssowski, secundus Nicolaus ibidem, tercius Gregorius de Glowczino, quartus Janussius de Osek — Rotha:

Taco nam po + iaco to ʃwadczimi
ʃczo zalowal adam naboro oʃwey maczerze dzelnicza to czerzi dobro
wolno [tr] trzidzeʃczi lat y trzylata