Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 759
Rota subscriptorum testium:

yako tho ʃwyadczø
yako Jan Szýrniczʃký nye
wʃzýøl konya vthomýʃla
wa aný výego czeladzý
za czternaʃcze cop


Testes nobilis Johannis de Szýrniky ad instanciam Thomislai de Babyno: primus Nicolaus filius Stephani de Grzibowo, secundus Johannes de Grzibowo, tercius Andreas de Nadarszice, quartus Mathias de Grzibowo, quintus Stephanus de Grzibowo, sextus Olbracht de Grzibowo.