Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 758
Rota testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø yako pyotr
wnýoʃl dzeʃzancz grzýwen groʃzy
ʃzyrokych do ʃwe czcze zgrzy
bowa do wýʃlawycz