Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 757
Beganowo. Item rota, qua iurabit nobilis Lascz de Byeganowo ad instanciam eiusdem Mancarii:

Tako mÿ etc. yakom
ʃzye ya nýeobwyøʃal ʃzadnich
ʃzcod placzicz Mancarzewy dla zapowyedzyenýa yeʃzewa