Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 756
Beganowo. Rota, qua iurabit nobilis Petrus olim de Byeganowo ad instanciam Mancarii de Brzesnycza:

Tako mý etc.
yakom ʃýe nyezøbwýøʃowal
ʃzadnich ʃzcod placzycz acz by kto
re wʃzyøl albo podýøl oýeze
wo, Mancarzewý