Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 29 Numer roty: 753
Rota testium subscriptorum:

[Tako nam pomoʃzy etc. yakoʃ
mÿ przitem bili y ranczili
zacon zapyenyandze zapyancz
azadwadzeʃczya] [grzywen zadzer
ʃka] Tako nam pomoʃzy etc. yakoʃ
mý przitem bili czʃo gýeʃt
pan paʃek przedal konýa dzer
(ʃkowy) tho przedal prawem targem
nýʃz ʃta grzywen poʃziczil
a nýe dla (tego) ʃta grzywen. ...


Testes strennui Paskonis de Wzwola ad instanciam Derslai de Babyno: primus Henricus de Lubonyecz, qui presens fuit, secundus Petassius de Campa, qui eciam presens fuit, tercius Przibislaus de Oblaczkowo, quartus Wlodek de Olsza, quintus Adam Belczek de Oczosný, sextus Czema de Oczosnÿ.