Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 752
Wrzesna. Rota, qua iurabit strennuus Nicolaus de Wrzesna ad instanciam strennui Petri Burczek de Borzeýewo ad proximos terminos particulares:

yako
woÿtek Roʃzcowʃký nýeieʃt
moý chleboyeczcza any moÿ
czeladnik aný [ge] me ʃuknýe
dzeye