Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 750
Campa. Rota, qua iurabit nobilis Petrus de Campa ad instanciam Johannis de Jaroslawyecz:

Tako mý etc. yakom nyeranczil Janowy
grzywnÿ adzewyandzÿ ʃcott
poʃpolitich