Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 749
Rotha testium subscriptorum:

yakoʃmý (przitem) (bili) y tho ʃliʃzeli yʃz
ʃze wyʃnal dzerʃzek yʃze
yuʃz temu polpyantha
latha mÿnølo czʃo ʃza
lowal odwa konýa ÿ
opýenýandze y o ʃuknyą
...