Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 747
Gora. Rotha, qua iurabit nobilis Albertus de Gora ad instanciam venerabilis domini Nicolai cancellarii Poznaniensis ad proximos terminos particulares:

yako czʃo moy owczarz
zaýøl owcze kzandza Canczle
rzewý tho zayøl [w] namem
ʃzycze wmeý ʃcodze