Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 745
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø yako (pan) woy
czech wʃczýognøl plugý na
kzandza kanczlerzewe dze
dzÿne na ýego na prawem
wÿego dzerʃzenÿu [czʃo] gdze
on ʃtara dawna oral


Testes venerabilis domini Nicolai cancellarii Poznaniensis contra nobilem Albertum de Gora: primus Johannes Vangersky, secundus Jacussius de Syekyrky, tercius Petrassius de Glamboczecz, quartus Johannes de Parusowo, quintus Thomislaus Cotharba de Cotharbý, sextus Petrassius Poros, qui sedet in Bruczkowo.