Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 744
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø yako pan
Jandrzeý nyeporøbil dwadzeʃcza
dabow ʃzolødnych aʃzeʃczydze
ʃzyanth cop poʃpolitego drze
wa gwaltem ʃamotrzecz ta
ko dobrimi yako ʃam a ʃecz
tirmy podleyʃzim% naczmanÿu a narancze na hanczynem
wýenÿe ottich mýaʃt yako
ʃzim piʃan bil rok na wye
li ke roký.


Testes strenui Andree de Bloszeyewo ad instanciam Anne de Czman: primus Albertus filius Czaslaw de Grabowecz, secundus Nicolaus de Czartky, tercius Albertus filius Wyrzbyanthe de Grabowyecz, quartus Jacussius de Meczewo, quintus Vincencius de ibidem, sextus Petrassius de Vygonowo: