Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 743
Alii in testimonium:

yʃze tho ʃwýadczø yʃze potich
myaʃt [etc.] paʃek obýal mÿ
colaýewý dzedzynø ypotich mý
aʃt vcazal ypotich mýaʃt mu
yø przedal