Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 739
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczo yako czʃo cza
ʃlaw zbraczÿø wicupili dzelnýczø
katharzyninø wgrabowczø, potem
wycupyenýu wýtrzimali trzydze
ʃczy lath


Testes pro parte Czaslaw, Wýrzbýanthe, Bartholomei et Johannis ad instanciam virtuose Katherine de Roszcowo: primus Szýrznýak de Szyekyrky frater ipsorum amitalis, secundus Jacussius filius Petri de ibidem, tercius Nicolaus Dassewsky de Carthkÿ, quartus Nicolaus de Wydzerzewýcze, quintus Vincencius de Myeczewo, sextus Wolimýr de Slachczyno.