Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 736
Eadem. Rotha, qua iurabit strennuus Andreas de Bloszeyewo ad instanciam virtuose Anne de Mlini:

Tako etc. ya
ko [m] czʃo mý zaýøto namem
dzeʃzyøczoro konÿ tho ʃaýøto
wmeÿ ʃzcodze.