Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 734
Induccio Mroczky. Testes nobilis Johannis de Mroczky ad instanciam Anne de ibidem: primus Paszko de Mroczky, secundus Vincencius de Dzberky, tercius Stephanus de Roszkowo, quartus Pacoslaus de Grodzecz, quintus Albertus de ibidem, sextus Stanislaus de Grodzecz:

Tako nam etc. yako tho ʃwyad
czø yako yan wýcupil thø
dzelniczø woʃmÿ grzywen ʃzy
rokich groʃʃzÿ