Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 733
Bloszeýewo rotha. Rotha, qua iurabit nobilis ac strenuus Andreas de Bloszeýewo ad instanciam Bogussii de Mlini ad proximos tenninos particulares:

yako Boguʃz wʃzyøl gwaltem mego czlowyeka
przeprzanego zwÿnam% z
prawa.