Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 728
Czelcza. Rotha, qua iurabit Nicolaus de Czelcza ad proximos terminos particulares ad instanciam strennui Pelka de Copidlowo:

Tako
my etc. yako moÿ oczecz
nýerzekl panu Copidlow
ʃkemu zaplaczicz Jeden
naʃcze loketh ʃukna po
[ʃzmye] ʃzýedmýnaʃcze groʃzi
na wýelicønocz mýnøl røk