Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 727
Grabowyecz. Rotha, qua iurabit nobilis Czaslaw de Grabowyecz ad instanciam Martini de Yeszory ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yakom Ja
nýewʃzýøl plaʃcza marczyno
wÿ, anym go caʃal wʃzyøcz
anÿ go vʃzitka ma.