Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 726
Wylkowygya. Rotha, qua iurabit nobilis Olbracht de Wylkowygya ad instanciam nobilis Petrassii de Strzalkowo ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc.
yako mam dzeʃzyancz grzywen
ʃzcody onýewrzeʃzenÿe pana
pÿotraʃzewo , yakoʃmýe mýal
wrzeʃzycz wʃzeʃcz grzywen platu