Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 725
Jaroczyno. Rotha, qua iurabit virtuosa Byeatha de Jaroczyno ad instanciam Vlodcze de ibidem ad proximos terminos particulares :

Tako
mÿ etc. yakom ÿa [nyewy] za
placzila pýancz grzywen wlod
cze ktorichmÿ bila poʃzyczýla