Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 724
Celcza. Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Celcza ad instanciam Henrici de Celmyce ad proximos terminos particulares:

yako moÿ oczecz nýeranczil
panu Jandrzichowý za dwýe
copýe groʃzʃzy ʃzýrokich przÿ
tey dwudzeʃtu grzýwen kto
remu zaplaczil za yądrzeÿa
gorʃkego