Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 720
Rotha testium subscriptorum:

yako przitem bili yako przetʃlaw
podal panu Burczkowy thø ʃbro
ÿø (ÿto) (gýmýenýe), o ktorø ʃzalowano, wtich
pyenýandzech wktore gý wrø
czil. ...


Testes strennui Burczkonis de Borzeÿewo ad instanciam Anne de Czman: primus Jasszko Cucharskÿ, qui presens fuit, secundus Nicolaus Orzeszkowsky, qui presens fuit, tercius Chwal frater eius, qui presens fuit, quartus Beruoldus de Wyslawyce, quintus Bartholomeus de Bagrowo, sextus Mathias de ibidem.