Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 719
Rota Boguslawyce testium subscriptorum:

Tako gim etc. yako Bodzey ʃtal
radø ynacladem zÿaroʃlawø
othø czýanʃcz gýeʃz zyʃcala wna
darʃzyczach, a nýgdý ÿeý nyepuʃ
czil proʃno