Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 716
Induccio Ganszorowo. Testes nobilis Petri de Ganszyorowo ad instanciam Domaslai kmethonis de Grabowo: primus Pacoslaus de Grodzecz, secundus Baranek de Grodzecz Dobeslaus, tercius Johannes Golczewsky, quartus Swyansko germanus Johannis de ibidem, quintus Mathias filius Thoch de Zolcze, sextus Johannes Czaszoltowsky — Rotha:

yako tho ʃwyadczø acz bi pyotr
dal domaʃlaowy ktore raný
tho (mu) dal zaýego poczøtkem
yʃzy pyrzweý ranil na ÿego
dzedzynÿe.