Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 714
Nota personaliter constituta virtuosa Anna conthoralis Nicolai de Staw et aquisivit iusto iuramento medietatem hereditarie sortis, que fuit Jacobi olim ibidem in Staw, super nobili Stephano de ibidem — — — Sex testibus. Rotha testium, quos producat licet modo nominet:

tako nam yako
tho ʃwyadczo, yako Sczepan
dal dzeʃzyancz grzywen na
ʃaʃtawø yøʃz mal otiacu
ba, nad wýʃnanýe hanczyne
y cztirzy funtý pyeprzø,
a Szeʃcz czwyerczen rʃzý