Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1423 Pisarz: 29 Numer roty: 712
Coszuthy. Rotha, qua iurabit Albertus de Coszuthy ad instanciam nobilis Nicolai de Strzeszky ad terminos particulares:

Tako
mý pomoʃzy bog etc. yako wiʃli latha dacze
liʃtowe nÿʃz poʃewný
liʃt wýʃzedl.